Geschiedenis

Hamok (ofwel Hogere Ambities Met Oriënterend Kunnen), is een club die zijn oorsprong heeft in Ham. Dit wil niet zeggen dat alle leden in Ham wonen, meer zelfs, omdat de club overal leden heeft, is de naam veranderd van Ham OK naar hamok, zodat de oude naam met zijn reputatie behouden blijft en toch duidelijk gemaakt wordt dat we van overal komen.

Onze club werd gesticht in december 1984. Tuur Cloostermans, sportduivel-doet-al, ontfermde zich in die tijd zowel over atleten van Looise atletiekvereniging als over oriëntatielopers aangesloten bij Omega, een club die samen met KOL (1977) en haar spin-off O.C.L. (Oriëntatie Club Limburg) de Regionale Federatie voor Oriëntatiesporten (RFOS) vormden. Tuur Cloostermans schoof atletiek even opzij, vroeg en kreeg met heel veel welwillendheid de zegen van Omega voor een afscheiding en stichtte samen met zoon Luc (voorzitter), Vic Vanderstraeten (ondervoorzitter), Luis Bertels (erevoorzitter), Roza Mariën (schatbewaarster) en een 20-tal O-adepten Ham O.K. In 1985 zag ook Trol (Trage en rappe oriëntatielopers) het levenslicht, slikte KOL zijn spin-off terug in, werd RFOS ontbonden en RVO (Regionale vereniging voor Oriëntatiesporten) opnieuw boven de doopvont gehouden.